საქართველოს უროლოგთა ასოციაცია (სუა) დაარსდა 2000 წელს და დღემდე წარმოადგენს უროლოგებისა და უროლოგიით დაინტერესებულ ექიმთა გაერთიანებას. 

"სუა" რეგისტრირებული ასოციაციის ფორმით ემსახურება უროლოგიური მეცნიერების განვითარების, სწავლების, ექიმ-უროლოგთა უწყვეტი სამედიცინო განათლებისა და პაციენტთა ზრუნვის გაუმჯობესებაზე მიმართულ საქმიანობას. 

აღნიშნული მიზნების მიღწევა ხდება უროლოგიის ყველა სფეროში, აზრთა გაცვლა-გამოცვლითა და მეცნიერული იდეების დამუშავებით. "სუა" გეგმიურად აწყობს ყოველწლიურ ყრილობას, რომელიც ტარდება ასოციაციის კონგრესთან ერთად. იგი აქვეყნებს ამ ყრილობებზე/კონგრესებზე წარმოდგენილ სამეცნიერო მასალებს, თეზისებისა და სამეცნირო სტატიების სახით. 

"სუა", ასევე, დაკავებულია მეცნიერების პრომოციითა და უროლოგიის სწავლების ორგანიზებით, როგორც რეზიდენტების სპეციალიზაციის, ისე ექიმ-უროლოგების უწყვეტი პროფესიული განათლების გზით. 

საქართველოს უროლოგთა ასოციაცია
მისმართი: წინანდლის ქ. 9
საკონტაქტო ნომერი: 032 2 27 35 31